Όροι χρήσης

Οποιαδήποτε ιδέα, σχόλιο, πρόταση, γραφική απεικόνιση, σήμα ή διαφημιστικό που περιέχεται στην ηλεκτρονική σελίδα της Calzagallery αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών αυτού. 

Απαγορεύεται αυστηρά η επαναχρησιμοποίηση υλικού που περιέχεται στην ηλεκτρονική μας σελίδα και ειδικότερα η αντιγραφή, διανομή, αποστολή ή αναμετάδοσή του σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική) χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια μας ή χωρίς να γίνεται αναφορά στην πηγή προέλευσης. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής παρουσίασης θα πρέπει να γίνεται σύνδεση (link) με την εν λόγω σελίδα (site). 

Η Calzagallery απαγορεύει την αναδημοσίευση οποιασδήποτε μορφής μέρους ή όλου του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου σε οποιοδήποτε άλλο μέσο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του. Τα λογότυπα των συνεργαζόμενων σχεδιαστών και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των ίδιων των σχεδιαστών (παραγωγικές εταιρείες) και παρέχονται στο Calzagallery για αποκλειστική χρήση μέσα από τον διαδικτυακό του τόπο.

Όλο το υλικό που εκτυπώνεται από την ηλεκτρονική μας σελίδα είναι και παραμένει πνευματική μας ιδιοκτησία. 

Οτιδήποτε μπορεί να γίνει Download από το site ιδιοκτησία μας στον Η/Υ σας, είναι αυστηρά για την προσωπική σας χρήση και παραμένει πνευματική ιδιοκτησία μας. 

Δεν ευθυνόμαστε για τη ζημιά που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της ηλεκτρονικής μας σελίδας από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, διακοπές, καθυστερήσεις κατά την χρήση της σελίδας ή την μετάδοση των περιεχομένων σε αυτή πληροφοριών, διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής ή για άλλους λόγους. 

Η Calzagallery δηλώνει στο καταναλωτικό του κοινό ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την πιστότερη και πληρέστερη απεικόνιση των προϊόντων που περιέχει τόσο σε επίπεδο πληροφοριών όσο και σε επίπεδο οπτικού υλικού. 

Ο πελάτης πριν προβεί σε οποιαδήποτε παραγγελία οφείλει να ενημερώνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό τόσο για τα χαρακτηριστικά του εμπορευόμενου προϊόντος όσο και για τα διαθέσιμα μεγέθη και χρωματολόγια. Προς αυτό το σκοπό, στην τελική σελίδα περιγραφής του κάθε προϊόντος ο επισκέπτης έχει πρόσβαση προς τον πίνακα αντιστοιχίας μεγεθών ώστε να ενημερωθεί πλήρως και αναλυτικά για τις ακριβείς διαστάσεις του κάθε μεγέθους. Ο πίνακας αυτός έχει σχεδιαστεί για τους επισκέπτες της Calzagallery για να αμβλύνει το μειονέκτημα της έλλειψης φυσικής επαφής με το εμπορευόμενο αντικείμενο (πχ δοκιμαστήριο) πριν την ολοκλήρωση της αγοράς.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας δεσμεύεται ως προς την ορθή, μη κακόβουλη χρήση της ιστοσελίδας Calzagallery. Η Calzagallery διατηρεί το δικαίωμα να προφυλλάσσει με κάθε νόμιμο μέσο την εταιρική της φήμη και το περιεχόμενο των ιστοσελίδας της.
Η Calzagallery διατηρεί το δικαίωμα άρνησης παροχής πρόσβασης ή προϊόντων σε περιπτώσεις όπου παρουσιάζεται έκδηλο το ενδεχόμενο κακόβουλης χρήσης της ιστοσελίδας του.
Η Calzagallery διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται και να εμπλουτίζει τους παρόντες όρους χωρίς προειδοποίηση. Οι επισκέπτες καλούνται να ελέγχουν τακτικά την προκείμενη περιοχή.

×
×
×
×
×
×
×